Sposób nawigacji

Legenda

Mapa została zrealizowana jako aplet w Javie i wymaga przeglądarki wyposażonej w maszynę wirtualną Javy w wersji 1.1 lub nowszej. Jeżeli masz kłopoty z mapą spróbuj uaktualnić swoją przeglądarkę (IE do wersji 4.0, NN do wersji 4.6, Opera do wersji 5.0). Szybkość działania mapy powinna być zadowalająca na komputerach wyposażonych co najmniej w procesor Pentium 200MHz. Zalecana rozdzielczość: 1024 x 768 x 24 bpp lub większa.