Wagon motorowy MBxc1-41.
22 czerwiec 2002
Fot. © Micha³ Pawe³czyk

Poprzednie
Indeks
Nastepne

Copyright © 1999-2009 Marcin Wojda