Instrukcja do modelu Lxd2

Kopiowanie i rozpowszechniane dozwolone według zasad określonych w Licencji Publicznej KW, dostępnej pod adresem www.kw.sacer.com.pl.


Wstęp

Numery części zostały zazwyczaj umieszczone z lewej strony przy górnej krawędzi poszczególnych elementów. Zaleca się przeczytanie całej dokumentacji przed rozpoczęciem procesu składania modelu. Niezbędne będą również plany lokomotywy Lxd2 (dostępne na www.kw.sacer.com.pl).

Opisywane matryce przewidują zastosowanie silnika oraz wewnętrznych części wózków od modelu elektrowozu Roco E44 w skali N (numer producenta 23299). Niestety oznacza to konieczność przesunięcia po jednej z osi każdego wózka, oraz zastąpienia (opcjonalnie) zestawów kołowych zestawami o większej średnicy kół (od 8 do 9mm). Ponadto konieczne będzie przedłużenie wałów przenoszących napęd do wózków.

Poza częściami od E44 potrzebne będą rurki mosiężne o średnicy 2, 3 i 4mm oraz drut stalowy 0,8mm i 0,5mm. Rurki o odpowiednich średnicach można uzyskać ze starych anten teleskopowych. Przydatna będzie również szpachlówka modelarska oraz topnik ułatwiający lutowanie.

Dokumentacja została przygotowana dla matryc dostępnych w pliku lxd2-'82-tr-1.1-cd7.zip. Matryce te pozwalają na złożenie modeli lokomotyw zakupionych przez PKP w roku 1982 o numerach od 261 do 267 i od 340 do 349. Poszczególne egzemplarze różniły się umieszczeniem żaluzji na jednych z drzwi od przedziału silnikowego. W egzemplarzach z numerami 345 i 346 występowała żaluzja taka sama jak na pozostałych drzwiach. Egzemplarze z nr 262, 264, 340, 341, 342 posiadały drzwi z większą żaluzją. Niestety nie udało się ustalić jak wyglądały pozostałe egzemplarze.

Montaż

Przedział silnikowy

 1. Przylutować do szkieletu pudła (6) drzwi czołowe (7), wystające części przedziału chłodnicy (5a i 5b) oraz drzwi boczne (1 i 3). W przypadku składania w wersji z większą żaluzją należy zamiast jednych drzwi (3) wlutować drzwi (3a). Miejsce wlutowania drzwi (3a) pokazuje poniższy rysunek.
 2. Uformować i zlutować przedział silnikowy. W celu uzyskania półokrągłych krawędzi pomiędzy dachem a ścianami należy położyć szkielet pudła (6) na stosunkowo miękkim podłożu (np. tablica korkowa) a następnie przeciągnąć kilkukrotnie wzdłuż linii gięcia wygiętym w pętle drutem o średnicy ok 1 mm osadzonym w uchwycie.
 3. Z części (26, 27 i 28) zlutować podstawki do reflektorów. Reflektory należy wykonać z rurek miedzianych o średnicy ok 4 i 3 mm. Rurki należy zeszlifować, nadając im lekko stożkowy kształt, a następnie przylutować w odpowiednich miejscach na podstawce reflektorów.
 4. Wlutować podstawki z osadzonymi reflektorami do pudła.

Kabina

 1. Przylutować do kabiny (4) uszczelki (8, 9, 10) i drzwi (23) oraz nanieść warstwę cyny na miejsce łączenia się blach kabiny po jej uformowaniu.
 2. Uformować kabinę z zachowaniem szczególnej ostrożności przy zaginaniu, tak aby nie uległy uszkodzeniu słupki pomiędzy oknami.
 3. Zlutować kabinę wykorzystując naniesioną uprzednio cynę w miejscu łączenia.
 4. Wygiąć i zlutować obudowy kaloryferów (2). Do przylutowania ich do kabiny można wykorzystać otwory montażowe umieszczone zarówno w kabinie jak i obudowach grzejników.
 5. Zlutować kabinę z pudłem.

Ostoja

Ostoja składa sie z dwóch głównych elementów: części wewnętrznej (20) i zewnętrznej (14).
 1. W części wewnętrznej (20) przylutować pokrywy (11) oraz nanieść cynę na całej powierzchni, która będzie umieszczona pod częścią zewnętrzną.
 2. Zagiąć oba "skrzydełka" części (20) i wyprofilować ją taki sposób, aby po połączeniu ze wspornikami tworzyły lekko zaokrągloną ku dołowi powierzchnie. Dolne krawędzie "skrzydełek" należy wygiąć ku górze.
 3. W części zewnętrznej ostoi (14) należy nanieść cynę na spodnią część bocznych ścianek wejść, tak aby umożliwić ich późniejsze połączenie z czołownicą.
 4. Zlutować ze sobą części (14) i (20)
 5. Wygiąć odpowiednio czołownice (koniecznie mocując ostoję w imadle, tak aby obie części ostoi nie uległy rozerwaniu w trakcie gięcia)
 6. Wygiąć uchwyty mocujące poręcze oraz uformować wejścia i zlutować.
 7. Zlutować ostoję z pudłem.

Rama

 1. Część (81) zagiąć dwukrotnie wzdłuż linii gięcia i zlutować.
 2. Wlutować część (82). Części 84 służą do mocowania wózków.

Wózki

 1. Z część (90, 91, 92, 93, 94) zlutować razem, nakładając kolejno na siebie części od najmniejszego do największego numeru. Do ich prawidłowego ułożenia można skorzystać z otworów montażowych. Na samą górę zmontowanego elementu przylutować części (83) i (95) oraz (87) i (86).
 2. W rurce mosiężnej o średnicy 2mm i długości 28mm wykonać na obu końcach nacięcia jak na rysunku, a następnie przylutować ją do wózka.
 3. Z drutu 0,8 i 0,5mm wykonać sprężyny i umocować je za pomocą kleju.
 4. Analogicznie wykonać drugi bok wózka.
 5. Za pomocą części (80) i (96) połączyć ramę wózka.
 6. Z części (85) i (88) zlutować hamulce i przylutować do ramy wózka.
 7. Przystosować fabryczny wózek poprzez przesunięcie w odpowiednie miejsce jednej z osi. Precyzyjne wykonanie otworu na oś ułatwi część (97). Stary otwór należy zakleić.
 8. Zamontować ramę na wózku.

Poręcze i inne detale pudła

 1. Do kabiny przylutować uchwyty owiewek (16)
 2. Przylutować części dachu (12) do pudła.
 3. Przylutować rynny (15).
 4. Uzupełnić nierówności dachu kabiny za pomocą szpachlówki.
 5. Wykonać i przylutować poręcze z drutu stalowego średnicy 0,5 mm. Poręcze przy wejściach na ostoje można wykonać z drutu 0,4 mm.
 6. Wkleić stopnie (22).
 7. Z częsci (19) zlutować uchwyty i przylutować je w odpowiednich otworach na czołownicy.
 8. Przylutować do czołownicy uchwyty hamulców (18).

Malowanie i wykańczanie

Malowanie można wykonać matowymi farbami akrylowymi lub olejnymi. Konieczne jest użycie aerografu.
 1. Pomalować model farbą podkładową. Można użyć szarej farby podkładowej w sprayu, dostępnej w sklepach z artykułami motoryzacyjnymi (nie trzeba będzie wówczas malować dachu), lub farby podkładowej do malowania figurek.
 2. Zamaskować taśmą maskującą dach i pomalować pudło na czerwono.
 3. Namalować boczny pas oraz pasy na czołownicy na pomarańczowo, zalepiając części niewidoczne taśmą maskującą. Zalepianie może zająć nawet ok. godziny do kilku godzin, ale efekt wart jest wysiłku.
 4. Pomalować poręcze i uszczelki na czarno.
 5. Pomalować ostoję i wózki na czarno.
 6. Tabliczki (13, 29 i 30) pomalować czarną farbą, a następnie przetrzeć drobnym papierem ściernym tak, żeby litery wyraźnie odcinały się od tła. Przy przylepianiu tabliczek można postąpić w następujący sposób. Tabliczkę ułożyć "na sucho" na modelu, następnie przylepić tabliczkę do taśmy maskującej przylopionej również do pudła. Następnie odlepić częściowo taśmę, posmarować tabliczkę klejem, i ponownie przylepić do podłoża.
 7. Pomalować cały model bezbarwnym lakierem matowym w sprayu (może być lakier stosowany do malowania figurek).
 8. Z drutu 0.4 mm wykonać klamki i wkleić w odpowiednie otwory.
 9. Z drutu 0.5 mm wykonać poręcze i przykleić je do czołownic wykorzystując odpowiednie uchwyty. Poręcze powinny posiadać u góry kuliste zakończenie.
 10. Obręcze (24 i 25) pomalować na srebrno i przykleić do reflektorów.
 11. Nanieść ślady eksploatacji. Szczegółowy opis technik postarzania modeli można znaleźć w Internecie lub w czasopismach ŚK i KMiD.